ทุกบทเพลงที่บรรเลงอยู่ในใจของคนเราล้วนมีความหมาย

แต่ใครกันเล่าจะได้ยินเสียงเหล่านั้น

ณ  ร้านกล่องดนตรีแห่งหนึ่งที่มักจะเงียบเชียบอยู่เสมอ

เจ้าของร้านหนุ่มโฆษณาความพิเศษของร้านว่า

เขาสามารถทำกล่องดนตรีด้วยการฟังเสียงเพลง

ที่บรรเลงอยู่ในใจของลูกค้าได้

7  เรื่องราวของผู้คนที่แวะเวียนมายังร้านกล่องดนตรีแห่งนี้ 

และสั่งทำกล่องดนตรีชิ้นพิเศษสำหรับตัวเองและผู้รับ

บทเพลงใดเล่าที่อยู่ในหัวใจของคนเหล่านี้


หากชีวิตของคนเรามีบทเพลงบรรเลงอยู่ในหัวใจ

บทเพลงแห่งชีวิตนั้นจะเป็นเพลงแบบไหน

คุณอยากลองสั่งทำกล่องดนตรีที่ความหมายสำหรับคุณ

และมีเพียงชิ้นเดียวในโลกนี้ดูไหม

ข้อมูลหนังสือ