เมื่อพูดถึงการตัดสินใจทางธุรกิจแล้ว นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการหลายคนมักตัดสินใจโดยมองจากข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่ง โดยไม่ทันคิดว่าการตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ในธุรกิจของตนอย่างไร เรามักจะมุ่งค้นหาปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามแก้ปัญหานั้นโดยไม่ได้ลงลึกไปยังต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งบ่อยครั้งยิ่งทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกลับแย่ลง และที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือ ยิ่งแก้เรากลับรู้สึกว่ายิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น 

นั่นเป็นเพราะธุรกิจไม่ได้มีเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ใช่แค่ สินค้าชั้นเลิศ การตลาดที่ยอดเยี่ยม ยอดขายที่เพิ่มขึ้น การผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือการลดต้นทุน แต่มันคือการเชื่อมโยงของส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างแยกกันไม่ได้

ดังนั้นในการแก้ปัญหาทางธุรกิจใด ๆ ก็ตาม เราไม่สามารถประเมินเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เราต้องสังเคราะห์คำตอบด้วยภาพรวมจากทุกภาคส่วนเท่านั้น เปรียบดังการมองภาพกว้างลงมาจากสถานีอวกาศ ที่จะสามารถมองเห็นสาเหตุและผลกระทบได้ชัดเจน และพฤติกรรมทั้งหมดของทุกภาคส่วนจะสามารถสังเกตุได้ครบถ้วน ไม่ใช่ตัดสินใจในระดับภาคพื้นดิ และตารางเดอะกริดนี่เองที่จะช่วยให้คุณหรือผู้ที่ต้องตัดสินใจได้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์หนทางรับมือที่จะช่วยนำมาซึ่งความสำเร็จแบบองค์รวมได้ ซึ่งตารางเดอะกริดนี้สามารถใช้ได้ผลกับธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับนานาชาติหรือสตาร์ตอัปที่มีพนักงานไม่กี่คน เข้าใจได้ง่าย และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถนำไปใช้ได้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • เดอะกริด วาดตารางสร้างธุรกิจ
  • แปลจากหนังสือ: The Grid: The Decision-Making Tool for Every Business
  • ผู้เขียน: Matt Watkinson
  • ผู้แปล: ญาณพล มุสิเกตุ
  • สำนักพิมพ์: Be(ing)
  • พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2565
  • ISBN: 9786168293720