หนังสือที่ท้าทายภูมิปัญญาของมนุษย์ เดวิด คริสเตียน ผู้เขียน จะพาเราไปรู้จักกับ
หน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและสรรพสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็น มันคือประวัติศาสตร์
ขนาดใหญ่ที่ยาวนานถึง 13.8 พันล้านปีของจักรวาลรอบตัวเรา ตั้งแต่ 'วินาทีที่ศูนย์' ที่
ประวัติศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น ไล่เรียงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน และทำการ
เปิดเผยถึง 'การเปลี่ยนผ่าน' สำคัญระหว่างยุคที่ขาดหายไปเหล่านั้นจากบิ๊กแบงกลาย
เป็นกลุ่มดาว จากกลุ่มดาวกลายเป็นโลก ระบบสุริยะของเราสู่ชีวิตบนโลก, จากสารเคมี
ไร้ชีวิตกลายเป็น โฮโม เชเปียนส์ จนนำไปสู่ยุคสมัยต่างๆ ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ การ
เปลี่ยนผ่านอันน่าเหลือเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

จากโครงการการศึกษาระดับนานาชาติ The Big History Project ที่พยายามอธิบาย
สรรพสิ่งอย่างเป็นองค์รวม และค้นหาที่มาและที่ไปของทุกสิ่ง รวมถึงมนุษยชาติ กลาย
มาเป็นเรื่องราวที่ฉายภาพประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดกเท่าที่เคยมีการเขียนขึ้นมา
สำหรับผู้ที่ตั้งคำถามต่อชีวิต โลก และจักรวาล ว่าสิ่งเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างไร
หนังสือเล่มนี้พยายามที่จะตอบคำถามเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การดำรงอยู่ของพวก
เราเชื่อมโยงไปสู่ความหมายของเอกภพนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • ออริจิน สตอรี เรื่องเล่าของทุกสรรพสิ่งและพวกเรา
  • แปลจากหนังสือ: Origin Story
  • ผู้เขียน: David Christian
  • สำนักพิมพ์: Be(ing)
  • จำนวนหน้า: 488 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786168293669