เรากำลังเผชิญกับโศกนาฏกรรมบทใหม่ โศกนาฏกรรมแห่งสามัญสำนึกทางจริยธรรม ผลลัพธ์ของความขัดแย้งระหว่าง "พวกเขา" และ "พวกเรา" ที่บางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อ นั่นเพราะมนุษย์ไร้แล้วซึ่งศีลธรรมหรือ เปล่าเลย แต่คือทั้ง "พวกเขา" และ "พวกเรา" ต่างยึดมั่นในศีลธรรมของกลุ่มตัวเองกันจนเกินไป จนมองไม่เห็นกันและกันต่างต่างหาก

และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ว่าเราจะออกจากวังวนของโศกนาฏกรรมบทใหม่นี้ได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ