เทคนิคปรับความคิด เพื่อการใช้ชีวิตกับความเครียดอย่างสมดุล

ในทุกๆ วันที่เราใช้ชีวิต มีความเครียดเกิดขึ้นเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงาน ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง  ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านหรือเลี้ยงลูก ให้ยกตัวอย่างเท่าไรก็คงไม่หมด เป็นไปไม่ได้ที่เราจะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งหรือขจัดสาเหตุของความเครียดให้หมดไป

คนเรามีความเครียดได้ ความเครียดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิต ที่จะกระตุ้นให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ แต่การสะสมความเครียดโดยปราศจากการจัดการอย่างถูกต้อง อาจส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ กระทบไปถึงคุณภาพชีวิต 

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีอันเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ช่วยคุณจัดการกับความเครียดที่ไม่ดีอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและทำได้จริง 
หากเข้าใจหลักการและได้ลงมือทำ หนังสือเล่มนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณ

ข้อมูลหนังสือ