แนวทางมอนเตสซอรีค้นพบว่า เด็กเล็กจะมีช่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่า “ช่วงรับรู้ไว” (Sensitive Period) คือช่วงเวลาพิเศษที่เด็กตกหลุมรักกับสภาพแวดล้อม เป็นพลังงานธรรมชาติอันประเมินค่ามิได้ และส่งผลต่อการเรียนรู้ เป็นรากฐานให้เด็กสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับโลกรอบตัว

หน้าที่สำคัญของผู้ใหญ่จึงไม่ใช่การเพ่งมองเพียงแค่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น แต่คือการเฝ้าสังเกตให้เห็นถึงรายละเอียดในการรับรู้ของลูก การเฝ้าดูกระบวนการเติบโตของลูกอย่างเข้าใจย่อมทำให้คุณแม่เติบโตไปพร้อม ๆ กัน และนั่นคือความหมายของการเป็น คุณแม่รับรู้ไว

เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกในวัย 0-4 ปี

ข้อมูลหนังสือ