ในวันที่เราไม่มั่นใจว่าจะจัดการอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูก วางความกังวลนั้นไว้ และขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำได้เสมอ และเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ดีกว่าความวิตกกังวลหรือพยายามบรรลุมาตรฐานความสมบูรณ์แบบลวงตาที่เราสร้างขึ้นเองทั้งหลาย ขอเพียงแค่ให้เรา…อยู่ตรงนั้นและแสดงตัว

การแสดงตัวจะสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคง เมื่อคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อลูก เขาจะรู้สึกปลอดภัย นำไปสู่การใช้ชีวิตบนพื้นฐานความรู้สึกของการเป็นเจ้าของโลกใบนี้ ดังนั้นแม้สิ่งต่างๆ จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ พวกเขาก็จะรู้ว่า พวกเขาไม่เป็นไร

หนังสือที่จะเพิ่มพลังให้คุณในฐานะพ่อแม่ เพื่อส่งต่อพลังใจ ส่งเสริมความยืดหยุ่นกับความแข็งแรงให้กับลูกๆ ของคุณ

ข้อมูลหนังสือ