คุณพ่อ คุณแม่ ลูกๆ และเจ้าตูบออกเดินทาง 

รถยนต์ของครอบครัวแล่นฉิวไปบนถนน ผ่านรถมากมายทั้งใหญ่และเล็ก ข้ามทะเลซึ่งมีเรือต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ แล่นเคียงไปข้างรถบัสที่มีเด็กๆ มากมาย ได้เจอรถไฟและเครื่องบินหลากหลายแบบ เหล่าผู้คนและยานพาหนะคึกคักล้วนมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นปลายทางเดียวกับรถยนต์ของครอบครัวด้วย เอ ทุกคนจะไปไหนกันนะ

ข้อมูลหนังสือ