The Call of the Wild and Free ชวนผู้ใหญ่รายรอบตัวเด็กๆ ร่วมกันทบทวนภารกิจสำคัญ ในฐานะผู้ปกป้องรักษาความสงสัยใคร่รู้ และความคิดสร้างสรรค์อันมีมาแต่กำเนิดให้ยังคงอยู่ เป็นผู้อยู่เคียงข้างและเฝ้าดู ให้เด็กๆ ได้เติบโตและเรียนรู้ไปตามจังหวะของตนเอง เพื่อร่วมกันคืนอิสรภาพให้เด็กๆ ของเราได้สำรวจ ค้นพบ และเล่นสนุก ได้มีช่วงวัยที่ได้เป็นเด็กอย่างแท้จริง

.

อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เหมือนอ่านหนังสือ The Call for the Wild ของแจ็ก ลอนดอน ครับ คืออ่านไปเรื่อยๆ  ถ้าจะเก็บเกี่ยวอะไรได้ให้ขีดเส้นใต้ไว้ ถ้าจะไม่ขีดเส้นใต้อะไรก็อ่านไปเรื่อยๆ แล้วจะได้เอง ได้อะไร ได้คำอธิบายว่าเพราะอะไรเราควรจัดการศึกษาแก่ลูกของเราด้วยตนเอง

อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธว่าไม่มีเงินหรือไม่มีเวลา ความเข้าใจผิดเรื่องเงินและเวลามีเขียนเอาไว้แล้วในหนังสือ ไม่นับว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มิได้เรียกร้องว่าเราจำเป็นต้องทำโฮมสคูลเต็มรูปแบบ แต่เป็นเหมือนที่ผมพยายามบอกเสมอว่าเราปล่อยเรื่องทั้งหมดไว้กับโรงเรียนมิได้ หากกล่าวจำเพาะเจาะจงบริบทบ้านเราก็ยิ่งไม่สมควรทำไปจนถึงทำไม่ได้ ไม่มากก็น้อยเราต้องลุกขึ้นทำบางสิ่งด้วยตัวเอง

ทำบางสิ่งนั้นคืออะไร คุณพ่อคุณแม่มีสองวิธีให้เลือก คือหนึ่ง ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญในหนังสือเล่มนี้แล้วทำ หรือสองอ่านจนกว่าจะได้ไอเดียเองว่าเราควรทำอะไรบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับความถนัดของท่านเอง อันที่จริงผมขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญไว้หลายที่ ดีๆทั้งนั้นเลย แต่รู้สึกเป็นการไม่สมควรที่จะบอกกล่าวทั้งหมดด้วยอาจจะผิดวัตถุประสงค์ของผู้เขียนเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • คืนการเรียนรู้แห่งเยาว์วัย คืนหัวใจแห่งความเป็นเด็ก
  • แปลจากหนังสือ: The Call of the Wild and Free
  • ผู้เขียน: Ainsley Arment
  • ผู้แปล: กนกกาญจน์ เวชชวิศิษฏ์
  • สำนักพิมพ์: SandClock Books
  • จำนวนหน้า: 352 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2565
  • ISBN: 9786168255674