เพราะเพศศึกษาไม่ใช่แค่เซ็กซ์ ภาพลามก ที่ดูเป็นสิ่งน่าอับอาย
แต่จริงๆ แล้วเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นจาก
ความรู้และการเรียนรู้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ "ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ"
บนรากฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อันเป็นสิ่งจำเป็น
ในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม

เรื่องเพศจึงควร-และต้องคุยกับลูกได้ ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไรก็ยิ่งดี
หนังสือเล่มนี้รวบรวมทุกเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้เมื่อคิดจะคุยกับลูกเรื่องเพศ
ตั้งแต่เรื่องแรกเริ่มว่าด้วยพื้นที่ส่วนตัว อวัยวะเพศและการเจริญพันธุ์
การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ไปสู่ประเด็นที่กว้างขวาง การกลั่นแกล้ง
และอันตรายทางเพศที่เกิดขึันในยุคปัจจุบัน

เด็กที่เติบโตมาในบรรยากาศเปิดกว้างในการพูดคุยเรื่องเพศ
จะเป็นคนที่ยอมรับเกี่ยวกับเพศและร่างกายของตัวเอง มองเห็นคุณค่า
ในตัวเอง และในที่สุดเขาจะมีทักษะที่พ่อแม่ทุกคนอยากเลี้ยงลูกให้มี
นั่นคือ "เป็นคนที่เคารพตนเอง และเคารพความแตกต่างของผู้อื่นด้วย"

ข้อมูลหนังสือ