เมื่อคนสองคน (ไม่ว่าจะเป็นเพศวิถีแบบไหน) ตกลงใจใช้ชีวิตคู่ มีเรื่องให้ต้องปรับตัว 4 ครั้ง

- หนึ่ง เมื่อย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกัน
- สอง เมื่อมี หรือไม่สามารถมีบุตร
- สาม เมื่อเงินไม่พอใช้หรือคนหนึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง
- สี่ เมื่อชราหรือเกษียณจากงาน สองคนนั่งว่างมองหน้ากัน

ช่วงเวลาเดียวที่สมองว่างเปล่าไม่มีอะไรให้คิด คือ ตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน…

งานเขียนเล่มใหม่ของ "นายแพทย์หมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์" ว่าด้วยเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ฉันคู่รัก ของทุกคน ทุกวัย ทุกเพศวิถี ทุกรูปแบบคำจำกัดความ ทุกจังหวะย่างก้าวของความสัมพันธ์ ทั้งยามทุกข์ ยามสุข ยามลำบาก ยามเปลี่ยนแปลง หนังสือเล่มนี้จะคอยประคองทุกหัวใจที่มีรักเอาไว้ไม่ให้ร่วงหล่น

เพราะในชีวิตคู่ ความรักเป็นองค์ประกอบสำคัญเสมอ

หากรักเสียแล้วจะอย่างไรก็ไปต่อได้ หากหมดรักจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง…

ข้อมูลหนังสือ