ในโลกที่ชวนให้เราหมกมุ่นอยู่กับตัวเองทุกวันและมีแต่คำว่า "ฉัน" เป็นศูนย์กลางของชีวิตจะดีแค่ไหน ถ้าลูกสามารถเติบโตไปพร้อมกับคำว่า น้ำใจ ห่วงใย และเมตตา หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกให้เด็กๆ มองเห็นไกลออกไปและค้นพบว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการจดจ่ออยู่เพียงตัวเรา แต่เริ่มต้นได้จากความเข้าใจที่จะรู้สึกร่วมไปกับหัวใจของผู้อื่น ลดการหมุนรอบตัวเอง เพิ่มความแข็งแรงทางจริยธรรม เพื่อการเติบโตที่งดงาม อบอุ่น และเป็นสุข ผ่านคำว่า "เรา"

ข้อมูลหนังสือ

  • Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น
  • แปลจากหนังสือ: UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World
  • ผู้เขียน: Michele Borba
  • ผู้แปล: ศรรวริษา เมฆไพบูลย์
  • สำนักพิมพ์: SandClock Books
  • จำนวนหน้า: 416 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786168255407