"ประถม 4.0" โดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวม 100 ข้อเขียนแห่งองค์ความรู้ว่าด้วยการทำงานของสมองที่อยู่เบื้องหลังการเรียนรู้ของเด็กวัยประถม ข้อสังเกต คำแนะนำอันจะเป็นแนวทางสร้างแรงใจให้กับพ่อแม่ ครู และทุกคนที่ทำงานรอบตัวเด็กมาร่วมกันเปลี่ยนกระบวนคิดใหม่ ไม่เดินย่ำซ้ำรอยเก่า เพื่อสร้างเด็กไทยเจนอัลฟา ที่เป็นทั้งนักเรียนรู้และอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนใบนี้ได้ เมื่ออ่านจบ คุณอาจพบว่าที่ผ่านมาเรามัวแต่ทำอะไรกันอยู่ในห้องเรียน...

ข้อมูลหนังสือ