"แม่ที่กำลังสับสนว่าจะเลือกอะไรดี ระหว่างเลี้ยงลูกอยู่บ้าน หรือไปทำงานนอกบ้านคือคนที่ต้องอ่าน "แม่ที่มีอยู่จริง""

- เกล ซีฮี ผู้เขียนเรื่อง Passages and Daring: My Passages

คำว่าแม่ที่มีอยู่จริงเริ่มได้รับความนิยมอย่างมากในระยะหลังๆ แม่หลายคนเข้าใจว่าความหมายของมันคือการอยู่กับลูกตลอดเวลา ห้ามออกไปทำกิจกรรมอื่นๆ หรือแม้แต่ไปทำงานนอกบ้าน แท้จริงแล้วความหมายที่แท้จริงของแม่ที่มีอยู่จริง หมายถึงการที่เราเอาใจใส่ลูกเสมอ สังเกตลูกเสมอในทุกเวลาที่อยู่ร่วมกัน เมื่ออยู่กับลูก พักจากทุกสิ่งให้ความสำคัญกับลูกเป็นอันดับแรก เพื่อให้ลูกรับรู้ว่าเขาคือคนที่สำคัญที่สุด 

มาเป็นแม่ที่มีอยู่จริงกันเถอะ เพื่อให้ลูกของคุณเติบโตอย่างมีความสุข และใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง แต่ยังคงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคุณเสมอ

เพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่คุณจะมอบให้กับลูกได้

ข้อมูลหนังสือ

  • แม่ที่มีอยู่จริง
  • แปลจากหนังสือ: Being There: Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters
  • ผู้เขียน: Erica Komisar, Sydny Miner
  • ผู้แปล: อติน
  • สำนักพิมพ์: SandClock Books
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2563
  • ISBN: 9786168255070