รวมเรื่องสั้น เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของนักเขียนคลื่นลูกใหม่ วัชระ สัจจะสารสิน เป็นงานเขียนที่ผูกติดกับความเป็นไปของสังคมเพื่อตั้งคำถามกับประชาธิปไตย การปฏิวัติเมืองที่เต็มไปด้วยขยะความเชื่อในชนบทที่กำลังสั่นคลอนความแปลกหน้าต่อเมืองสังคมอุดมการณ์ที่กำลังสูญหายความหวาดระแวงของคนในสังคมเดียวกันและความเป็นปัจเจกบุคคลทั้งที่เกี่ยวโยงและแยกส่วนเด็ดขาดกับสังคมพินิจด้วยสายตาของคนรุ่นใหม่.....

ข้อมูลหนังสือ

  • เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: วัชระ สัจจะสารสิน
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 280 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 26 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9786168254387