บ้านเก่า สื่อความคิดของกวีโดยเรียงร้อยประสบการณ์และสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัวซึ่งคนทั่วไปอาจมองข้าม กวีสังเกตสังคมด้วยสัมผัสละเอียดอ่าน จากมุมมองข้าม เฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยมีภาพ ‘บ้านเก่า’ ซึ่งแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฉาก

เขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รุกเข้ามาลบภาพ ‘บ้านเก่า’ ไปทีละน้อย

มีความโดดเด่นในกลวิธีทางวรรณศิลป์โดยเฉพาะการนำสิ่งตรงข้ามหรือคล้ายคลึงมาเชื่อมโยงทาบเทียบกัน และด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกับท่าทีที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านอยู่ในที ทำให้หนังสือกวีนิพนธ์เล่มนี้สามารถสื่อสารที่กวีต้ิองการจะถ่ายทอด

ข้อมูลหนังสือ

  • บ้านเก่า
  • ผู้เขียน: โชคชัย บัณฑิต
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 12 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786168254219