นิตยสารสั้นรายฤดูกาล ราหูอมจันทร์ Vol.23 ต้นฤดูกาล 2563

โตเกียว : สาคร พูลสุข

ลิงภูเขา : วิภาศ ศรีทอง

การกลับชาติมาเกิดของขุนหลวง : นิธี นิธีวีรกุล

นิทรรศกาลแห่งความพ่ายแพ้ : สันติสุข กาญจนประกร

เพลงสรรเสริญจากไส้เดือนดิน : พัชพร ศุภผล

นกกระยางโง่ๆ : จเด็จ กำจรเดช

ภาคไรเดอร์

เรื่องสั้น จำลอง ฝั่งชลจิตร ปะทะ เรื่องสั้นนักเขียนโนเบล

เรื่องสั้น-ยุคออนไลน์ โดย ไอแซค อาซิมอฟ

ปาฐกถา แดนอรัญ แสงทอง ปะทะ ตำนานกลวง และบทกวีจากเยปาล

ข้อมูลหนังสือ

  • ราหูอมจันทร์ Vol.23 ลิงภูเขาและนกกระยางโง่ๆ (ปิดบัญชี)
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2563
  • ISBN: 9786168254202