เรือบาปของนักแสวงบุญ (Pilgrim at Sea) เป็น 1 ใน 4 นวนิยายที่ได้รับการยกย่องของ พาร์ ลอเกอร์คริสต์ ต่อจาก บารับบาส (Barabbsa) ซีบิล (The Sibyl) และ ความตายของฮาซุเอรัส (The Death of Ahasuerus)

เรื่องราวระหว่างโธเบียซ นักแสวงบุญผู้พลาดจากเรือที่จะนำผู้แสวงบุญไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องอาศัยเรือโจรสลัดเพื่อไปยังที่แห่งนั้นหรือว่าเขาประสงค์จะไปกับเรือโจร เพราะเมื่อเรือทั้งสองเดินทางไปทันกันโธเบียซไม่ปรารถนาจะเปลี่ยนเรือแต่กลับเดินทางไปกับโจรที่กล้าหาญพร้อมจะผจญกับคลื่นลมในท้องทะเลกว้าง โดยมีโจวานนี อดีตนักบวชเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของหนทางไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาอันว่างเปล่าของนักแสวงบุญทั้งหลาย

ข้อมูลหนังสือ