บทเพลงแห่งความรักของอาร์เน่ ที่ว่า .. ดีใจฉันจะได้รู้ว่าโลกนี้เป็นเช่นไร ข้ามเทือกเขาสูงนี้ไป ฉันมองไม่เห็นสิ่งใด นอกจากหิมะขาวโพลน .. เป็นบทเพลงแห่งความหวังใหม่ๆ ที่เข้ามาลบรอยแผลและความขัดแย้งแต่เดิมมาเพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้หันหน้ามารักกันอยู่ร่วมกันในโลกปัจจุบัน พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันอย่างไม่ย่อท้อ 

เป็นอีกครั้งในโลกใบเล็กที่สร้างขึ้นมาโดยนักเขียนรางวัลโนเบล โลกที่ย่อส่วนย่อเวลา ให้เหลือขนาดย่อม เป็นอาหารพอดีคำเพื่อจะกลืนกินอย่างง่ายๆ ด้วยอาหารจานเด็ดจากสมัยเก่าก่อน สมัยที่เชื่อว่าพระพรหมสร้างโลกมาถึงพระผู้เป็นเจ้า ชนชั้นวรรณะ เข้าสู่สงครามกระทั่งเข้าสู่สมัยเสรีภาพที่เสรีชนสามารถเสพสังวาสไปพร้อมกับการเดินขบวนประท้วง จนถึงยุคที่คนยากจนชนชั้นกรรมาชีพเดินเข้าสู่ถนนแห่งการปฏิวัติ 

อาร์เน่ โลกนี้เป็นเช่นไร จึงถึงพร้อมด้วยอาหารทางปัญญาที่หฤหรรษ์ และบันเทิงใจอย่างแน่นอน

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องสั้นโนเบลชุดที่ 32: อาร์เน่ โลกนี้เป็นเช่นไร
  • แปลจากหนังสือ: Arne and Other Stories
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • ผู้แปล: วิมล กุณราชา
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2563
  • ISBN: 9786168254127