รวมเรื่องสั้นของนักเขียนหญิง ผู้เขียน 'พิซซ่า' เรื่องสั้นที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเมื่อเรื่องดังกล่าวได้รางวัลรอบชนะเลิศรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ปี 2562 พิซซ่า อยู่ในรวมเรื่องสั้น '24 ชั่วโมง' นี้ด้วยแล้วตัวเลข 24 เป็นการบอกยุคสมัยที่ต่อไปนี้เราจะอยู่ในสังคมยุคใหม่ ซึ่งการวัดค่าด้วยตัวเลขจะมีบทบาทต่อเราคุณค่าแห่งชีวิตและสัมพันธภาพของคนในสังคมเป็นไปวันต่อวัน

รวมเรื่องสั้นชุดนี้จึงเป็นเรื่องราวของคนในสังคมซึ่งดำเนินไปในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง แต่ละนาที ตามสถานะและบทบาทของตนเองภายใต้กรอบเวลาที่ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกันเพื่อค้นหาสาระและความหมายของคำว่า-ชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • 24 ชั่วโมง
  • ผู้เขียน: แพรพลอย วนัช
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786168254042