การเขียนหนังสือของข้าพเจ้า เปรียบเสมือนกับเด็กเล่นกองทรายอยู่ริมน้ำ... ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการก่อกองทรายนั้น หาใช่กิจกรรมการละเล่นที่หวังเอาแต่สนุกถ่ายเดียว หากต้องอาศัยความพยายามอย่างยิ่ง อดทนอย่างยิ่ง รวมทั้งต้องมีความจัดเจนและกลวิธีที่ดีอีกมาก หาไม่แล้วกองทรายที่เพียรก่อก็อาจถูกน้ำย้อนยอกจนพังราบ

แต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ยังคงเป็นเด็กดื้ออยู่หลายส่วน เพราะถึงวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะก่อกองทรายอยู่ร่ำไป แม้ไม่อาจทำได้ยิ่งใหญ่เท่าเจดีย์หรือภูเขา แต่ข้าพเจ้าก็จะปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากกองทรายน้อยๆ ที่เพียรสร้าง ได้มีส่วนก่อจิตสำนึกอันดีงามบางอย่าง ให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้อ่านบ้างเล็กน้อย และหากเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าย่อมถือว่านี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเด็กน้อยคนหนึ่ง

ไพฑูรย์ ธัญญา

ข้อมูลหนังสือ

  • ก่อกองทราย (พิมพ์ครั้งที่ 46)
  • ผู้เขียน: ไพฑูรย์ ธัญญา
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 46 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9786168254011