ไม่ต่างเมฆต่างลมที่พรมพร่าง แดดกระจ่างยังกระจายอยู่พรายพร่า ร่วมสัญจรร้อนหนาวฝน บนนภา ร่วมเวลาฟ้าดิน เมฆ ดวงดาว

ร่วมสายลม สายน้ำ ร่วมความหลัง ร่วมทุกข์สุขทุกครั้งที่ฟังข่าว เพียงพริบตาบ่าไหลภาพในคลาวด์ สื่อเรื่องราวออนไลน์สุดปลายฟ้า.

 

ใต้เมฆต่างเมือง รวมบทกวี โชคชัย บัณฑิต'

เมฆคือการเปลี่ยนรูปทรงของสายน้ำ แปลงกายเดินทางไปยังฝั่งฟ้า ขณะน้ำยังเดินทางสู่ที่ลุ่ม ทั้งสองอย่างไร้สัญชาติ สัญจรเยี่ยงผู้รอนแรม ท่ามกลางนกว่ายฟ้า ปลาว่ายน้ำ

บางอย่างโปร่งเบาเหมือนปุยเมฆ บางอย่างหนักแน่นเหมือนมวลน้ำที่พร้อมทะลักจากภูผา อารมณ์เหมือนเมฆเลื่อนไหล ถ้อยคำเหมือนน้ำฉ่ำไหล เช่นเดียวกับการเดินทางด้วยถ้อยคำของกวี.

ข้อมูลหนังสือ

  • ใต้เมฆต่างเมือง
  • ผู้เขียน: โชคชัย บัณฑิต'
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 159 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786168254004