โลกยุคใหม่คือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การเลี้ยงเด็กจึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง
ที่สำคัญช่วงเวลาพัฒนาการเป็นสิ่งที่เอากลับคืนมาไม่ได้

หนังเลี้ยงลูก Parenting Films เล่มนี้ 
ถือเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจในครอบครัว
เล่าเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการอย่างมีสาระไปพร้อมกับความบันเทิง

เพราะจิตวิทยาพัฒนาการเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่เสริมสร้างความเข้าใจ สานความสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ให้เด็กที่เป็นดั่งหน่ออ่อนได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
อย่างมั่นคงและงดงาม

ข้อมูลหนังสือ