Money Summary ได้รวบพื้นฐานความเข้าใจทางการเงินอย่างรอบด้านที่ทุกคนควรรู้ เหมาะกับผู้มีรายได้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นศึกษาด้วยตัวเอง สำหรับมือใหม่แม้จะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินมาก่อนก็ทำความเข้าใจได้ไม่ยาก เพื่อริเริ่มวางแผนการเงินอย่างมีเป้าหมาย ส่วนมือเก๋าที่ต้องการต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่อิสรภาพทางการเงินก็จำเป็นต้องทบทวนซ้ำๆ ให้ขึ้นใจตลอด

- ศุภชัย สิริสุขขจร Founder & CEO of I AM THE BEST

ข้อมูลหนังสือ