“เหตุผลและความยุติธรรมไม่สามารถโอนอ่อน เพื่อเอาใจท่าน มันไม่คู่ควรแม้กระทั่งคำถามว่า ในท้ายที่สุด ชนชั้นอภิสิทธิ์ควรมีที่ทางตรงไหนในระบบสังคม นั่นเปรียบเสมือนการตั้งคำถามว่าธาตุเหลวที่เป็นพิษควรมีที่ทางตรงไหนในร่างกาย ของคนป่วย ในเมื่อธาตุเหลวนั้นบ่อนเซาะและทรมานร่างกายที่มันอาศัย ธาตุเหลวนั้นต้องถูก สยบ เพียงประการเดียว ... แต่ดูเหมือนมีผู้บอก แก่ท่านว่า ท่านยังไม่พร้อมต่อการมีสุขภาพดี แล้วท่านก็น้อมรับฟังคติเตือนใจดังกล่าวจาก ภูมิปัญญาแห่งอภิชนอย่างว่าง่ายเชื่องเชื่อไม่ต่าง จากชาวตะวันออกไกลยอมรับบุญทำกรรมแต่ง เป็นเครื่องปลอบประโลมใจ ดังนั้นก็จงทนป่วยต่อไป!” 

- เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแยส

ข้อมูลหนังสือ

  • ฐานันดรที่สามคืออะไร?
  • แปลจากหนังสือ: Qu’est-ce que le Tiers-État? (What Is the Third Estate?)
  • ผู้เขียน: Emmanuel Joseph Sieyès
  • ผู้แปล: ภัควดี วีระภาสพงษ์
  • สำนักพิมพ์: Bookscape
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786168221822