ประชาธิปไตยดั้งเดิมแบบเอเธนส์ • ประชาธิปไตยโดยกลุ่มชนชั้นนำ • ประชาธิปไตยหลักนิติธรรม • ประชาธิปไตยทางตรง • ประชาธิปไตยแบบตัวแทน • ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ • ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม • ประชาธิปไตยสากล 

– ประชาธิปไตยแท้จริงแล้วมีความหมายเช่นไร 

นานาประชาธิปไตย (Models of Democracy) โดย เดวิด เฮลด์ นักวิชาการด้านปรัชญาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนสำคัญของโลก จะพาเราไปค้นหาความหมาย แก่นแนวคิด และวิถีปฏิบัติของระบอบที่สถาปนา “ความเห็นของประชาชน” ซึ่งเผยตัวในหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาร่วมสองพันปี ผ่านข้อถกเถียงอันแหลมคมจากนักคิดคนสำคัญอย่างเพลโต มาเคียเวลลี รุสโซ ฮอบส์ เวเบอร์ มาร์กซ์ โวลล์สโตนคราฟต์ และตัวผู้เขียนเอง 

ร่วมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของประชาธิปไตย นับตั้งแต่การก่อกำเนิดในยุคกรีกโบราณ การตกต่ำและกลับมาเจิดจรัสอีกครั้งในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การต่อกรกับทรราชย์และรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในปลายศตวรรษที่ 16 การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เมื่อปะทะกับความคิดจากฝ่ายเสรีนิยมและลัทธิมาร์กซ์ในศตวรรษที่ 18 และ 19 รวมถึงการปรับตัวของประชาธิปไตยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน 

ตำราว่าด้วยประชาธิปไตยฉบับคลาสสิกเล่มนี้ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของประชาธิปไตยที่มีหลากความหมาย-หลายรูปแบบ แต่ยังพาเราไปครุ่นคิดถึงหน้าตาของประชาธิปไตยที่เหมาะควรสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยความเชื่อมั่นว่าแม้ประชาธิปไตยจะไม่ใช่โอสถสารพัดนึกที่เยียวยาทุกปัญหาของมนุษย์ แต่มันคือนวัตกรรมการปกครองที่ดี ชอบธรรม และมีเสน่ห์เหนือกาลเวลา

ข้อมูลหนังสือ

  • นานาประชาธิปไตย
  • แปลจากหนังสือ: Models of Democracy
  • ผู้เขียน: David Held
  • ผู้แปล: สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์
  • สำนักพิมพ์: Bookscape
  • จำนวนหน้า: 520 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786168221723