"เพราะเราไม่อาจปล่อยให้อนาคตของเด็กๆ เป็นเรื่องของโชคชะตา การเตรียมเด็กทุกคนให้พร้อมจึงสำคัญ"

-- พริสซิลา ชาน ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Chan Zuckerberg

ขอต้อนรับสู่ ‘ซัมมิต’ เครือโรงเรียนแห่งอนาคตที่พลิกโฉมการศึกษาของอเมริกา ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้าง "ความพร้อม" เพื่อพาเด็กทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จ ในระดับมหาวิทยาลัย เติบใหญ่บนเส้นทางอาชีพการงาน และวางรากฐานสู่ชีวิตที่เติมเต็ม

ไดแอน ทาเวนเนอร์ นักการศึกษา ผู้ก่อตั้งซัมมิต และแม่ผู้หวังให้ลูกมีอนาคตที่ดี จะพาคุณไปพบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผสานความเข้มข้นทางวิชาการเข้ากับ ประสบการณ์ในโลกจริง ซึ่งช่วยผลักดันให้นักเรียนกว่าร้อยละ 99 ได้เข้ามหาวิทยาลัย และมีอัตราการสำเร็จการศึกษามากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึงสองเท่า ผ่านกลวิธี ที่โรงเรียนนับร้อยในอเมริกาต่างนำไปปรับใช้ อาทิ

 • ชั้นเรียนพิเศษเพื่อสร้างทักษะให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการฝึกกำหนดเป้าหมายแบบ
 • S.M.A.R.T ระบบ "ครูพี่เลี้ยง" ที่ส่งเสริมให้เด็กค้นพบตัวตนผ่านสายสัมพันธ์และการสะท้อนคิด
 • การเรียนรู้แบบ project-based เพื่อสร้างทักษะการทำงานในชีวิตจริง และบ่มเพาะอุปนิสัยอันนำไปสู่ความสำเร็จ
 • แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เพื่อให้เด็กทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยไม่มีผู้แพ้-ผู้ชนะ

มาเตรียมคน สู้อนาคตไปด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ "พร้อม" ยืนหยัด อย่างมั่นคง และมุ่งสู่ชีวิตที่เติมเต็มได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

 • เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคนพร้อมสู้อนาคต
 • แปลจากหนังสือ: Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life
 • ผู้เขียน: Diane Tavenne
 • ผู้แปล: รสลินน์ ทวีกิตติกุล
 • สำนักพิมพ์: Bookscape
 • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
 • ISBN: 9786168221648