จอห์น โมนาแฮน และ ปีเตอร์ จัสต์ ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก และวิลเลียมส์คอลเลจ สอง "นักเล่าเรื่อง" แห่งโลกมานุษยวิทยา จะพาไปสำรวจ “วัฒนธรรม” และ “สังคม” สองหอคอยอันเป็นรากฐานของมานุษยวิทยา และทำความรู้จักกับนักมานุษยวิทยาที่เป็นเสมือนบรรพบุรุษทางความคิดและวิธีวิทยาของสาขาวิชาในปัจจุบัน พร้อมตอบคำถามสำคัญ เช่น อะไรคือเอกลักษณ์ของความเป็นมนุษย์? กลุ่มของผู้คน เช่น ครอบครัว ชนชั้น และชาติ ก่อตัวและยึดโยงกันได้อย่างไร? ขอบเขตที่ “พอดี” ในการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่ตรงไหน? 

มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา ผสมผสานทั้งหลักคิดและวิธีการ งานด้านชาติพันธุ์วรรณนา และตัวอย่างเปี่ยมชีวิตชีวาจากพื้นที่ศึกษาจริง พร้อมฉายภาพมานุษยวิทยาในฐานะบันทึกเกี่ยวกับความสร้างสรรค์และความเสื่อมทรามของมนุษย์ และเครื่องมืออันทรงคุณค่าสําหรับทําความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมและสังคม หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนการแง้มประตูบานใหญ่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านออกท่องโลกกว้างทางมานุษยวิทยาต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา
  • แปลจากหนังสือ: Social and Cultural Anthropology: A Very Short Introduction
  • ผู้เขียน: John Monaghan, Peter Just
  • ผู้แปล: วิภาส ปรัชญาภรณ์
  • สำนักพิมพ์: Bookscape
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2563
  • ISBN: 9786168221556