“หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างจิตวิญญาณครูแห่งศตวรรษที่ 21” 

- ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 

“โลกนี้มีแค่คนฉลาดกับคนไม่ฉลาด เด็กที่ได้รับโอกาสเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้” นี่คือมายาคติที่ครอบงำแวดวงการศึกษามาแสนนาน ถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิวัติแนวคิดใหม่ และพิสูจน์ว่า “เด็กทุกคนเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ” 

“สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน” โดย เอริก เจนเซน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับโลก มุ่งยกระดับการศึกษาที่เท่าเทียมผ่านแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่โดยเริ่มต้นที่ครูผู้สอนเป็นสำคัญ พร้อมตัวอย่างทรงพลังที่นำไปปฏิบัติได้จริง โดยอาศัยเครื่องมือสำคัญอย่าง 7 ชุดความคิด (mindset) ทางการเรียนการสอนประสิทธิภาพสูงที่มีผลงานวิจัยรองรับ 

 •  ชุดความคิดสานสัมพันธ์
 •  ชุดความคิดแห่งความสำเร็จ
 •  ชุดความคิดเชิงบวก
 •  ชุดความคิดแห่งบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์
 •  ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
 •  ชุดความคิดแบบมีส่วนร่วม
 •  ชุดความคิดการสำเร็จการศึกษา 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครูอาจารย์ผู้ทุ่มเท พ่อแม่ คนทำงานด้านเด็ก ผู้กำหนดนโยบาย และทุกคนที่เชื่อมั่นในความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคด้านความเหลื่อมล้ำด้วยพลังแห่งการสอน พร้อมผลักดันให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จ ค้นพบตัวเอง และวางแผนศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีเป้าหมายในอนาคต

ข้อมูลหนังสือ

 • สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน
 • แปลจากหนังสือ: Poor Students, Rich Teaching : Seven High-Impact Mindsets for Students from Poverty, Revised Edition
 • ผู้เขียน: Eric Jensen
 • ผู้แปล: ฐานันดร วงศ์กิตติธร, ลลิตา ผลผลา
 • สำนักพิมพ์: Bookscape
 • จำนวนหน้า: 448 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2563
 • ISBN: 9786168221396