• เราควรตายที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล?   
 • คำพูดแบบไหนที่เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับคนใกล้ตาย?    
 • ผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึมเศร้าจริงไหม แล้วคนใกล้ชิดควรรับมือเช่นไร?   
 • อะไรคือนิยามของ “ความตายที่ดี” และเราจะสร้างความตายที่ดีได้อย่างไร?    
 • เราจะก้าวข้ามความโศกเศร้ายามสูญเสียคนที่เรารักได้อย่างไร? 

แซลลี ทิสเดล นักเขียน พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ศึกษาพุทธนิกายเซน  กลั่นกรองประสบการณ์หลายสิบปีที่คลุกคลีกับความตาย รวบรวมเป็นแนวปฏิบัติ ที่เปรียบดัง “แผนที่” เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายและคนใกล้ชิด เตรียมพร้อมออก เดินทางสู่จุดหมายสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างมั่นคง

หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปพินิจพิจารณาความตายอย่างรอบด้าน ทั้งประเด็นชวนถกเถียง อย่างความตายด้วยวิธีการุณยฆาต ปรากฏการณ์ชวนพิศวงในช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นใจ  ธรรมเนียมการฝังศพในหลากหลายวัฒนธรรมอย่างการฝังศพบนฟ้าของทิเบต ไปจนถึง นวัตกรรมล้ำสมัยอย่างชุดฝังศพที่เร่งการย่อยสลายและการไหว้หลุมศพเสมือนจริง 

“ความตาย” อาจเป็นสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้ในชีวิต และเราล้วนเป็น “ว่าที่ศพ” ในอนาคต  นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับคนเยี่ยมไข้ เพื่อนใกล้ชิด ผู้ดูแล และใครก็ตามที่ต้องเผชิญ ความตายในสักวัน เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสบตากับความตายอย่างซื่อตรง และหันมาทบทวนนิยามของชีวิต รวมถึงความหมายของการเป็นมนุษย์

ข้อมูลหนังสือ

 • วาระสุดท้าย: คู่มือสบตาความตายอย่างอบอุ่นและซื่อตรง
 • แปลจากหนังสือ: Advice for Future Corpses (and Those Who Love Them): A Practical Perspective on Death and Dying
 • ผู้เขียน: Sallie Tisdale
 • ผู้แปล: ดลพร รุจิวงศ์
 • สำนักพิมพ์: Bookscape
 • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
 • ISBN: 9786168221266