เมสซิ และ เจ. โล นักฟุตบอลและดาราชื่อดังสะท้อนพลวัตของโลกาภิวัตน์อย่างไร? 

วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ กรีซ และจีน เกี่ยวพันกับการหลอมรวมของตลาดการเงินและการค้าในระดับโลกอย่างไร? 

“เบร็กซิต” และลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสัญญาณถึงการไหลย้อนกลับของโลกาภิวัตน์หรือไม่? 

ความเสี่ยงข้ามชาติอย่างภาวะโลกร้อนจะนำพาจุดจบมาสู่มนุษยชาติหรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับโลก?

แมนเฟร็ด สเตเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายอิ-มาโนอา จะพาเราไปรู้จัก “โลกาภิวัตน์” อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำนิยามอันเป็นที่ถกเถียง เจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำรวจมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ รวมถึงมิติทางอุดมการณ์ ซึ่งเป็นวาทกรรมอันทรงอานุภาพที่อยู่เบื้องหลังมโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลกาภิวัตน์

โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา ไม่เพียงฉายภาพปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่างโลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นระบบ กระชับ และเข้าใจง่ายเช่นเดียวกับฉบับก่อนหน้า แต่ยังปรับเพิ่มเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ภาวะความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคลื่นผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา และการชนะเลือกตั้งของผู้นำประชานิยมแนวชาตินิยมอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์ภายใต้สถานการณ์ร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น 

 

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา
  • แปลจากหนังสือ: Globalization: A Very Short Introduction
  • ผู้เขียน: Manfred B. Steger
  • ผู้แปล: วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
  • สำนักพิมพ์: Bookscape
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786168221204