บทนำว่าด้วยเรื่องการศึกษาชายแดน ดินแดนและเขตแดนในไทย โดยอาจารย์ฐนพงศ์ ลือขจรชัย บรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้ ได้ทำหน้าที่ทบทวนวรรณกรรมการไว้เป็นการปูทางก่อนจะเข้าสู่บทความที่หนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • สยามเขตร: หลากหลายมิติเขตแดนสยาม
  • ผู้เขียน: ฐนพงศ์ ลือจรชัย
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Editions
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2565
  • ISBN: 9786168215562