ชี้ให้เห็นโดยนัยว่า การปลีกตัวจากสังคมของปรัชญาเต๋านั้น อันที่จริง คือการถอดถอนตนจากสังคมมนุษย์เพื่อแหวกกรงล้อมออกไปสู่สังคมที่มีขอบเขตและมิติที่ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • มัจฉา ปักษี ผีเสื้อ อุปลักษณ์สัตว์และการผดุงชีวิตในปรัชญาของจวงจื่อ (ปกอ่อน)
  • ผู้เขียน: ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Editions
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786168215487