อนาคตที่ปราศจากโรคติดเชื้อนั้นพูดง่ายๆ เลยว่าเป็นไปไม่ได้ สิ่งมีชีวิตกลายเป็นปรสิตของกันและกันตั้งแต่ชีวิตมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว และไม่ว่าจะแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ หรือมากเพียงไรก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ โรคใหม่จะถูกเสกปั้นด้วยการกลายพันธุ์ และการหลอมรวมกันใหม่ทางพันธุกรรมของโรคที่มีอยู่แล้วและโดยการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์จากประชากรสัตว์ และโรคที่มีอยู่ก่อนแล้วจะยังคงมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องหลีกหนีกลวิธีควบคุมของพวกเรา กระนั้นอะไรที่สามารถทำให้สำเร็จได้ก็กำลังช่วยลดทอนผลกระทบจากโรค ในขณะที่พวกเราต้องตระหนักว่า เชื้อโรคจะอยู่กับเราเสมอ เรา สามารถหน่วงและยุติการระบาดโดย่วไปได้ และเรา สามารถ ลดปริมาณผู้เสียชีวิตและความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคได้ ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่เคยเอาชนะพวกมันได้โดยสิ้นเชิงเลยก็ตาม

ข้อมูลหนังสือ