หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกในปี 2560 ในขณะที่ยังไม่มีร่องรอยหรือวี่แววของการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ดังที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา การพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Illuminations Editions นี้เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากปรากฏการณ์การลุกขึ้นสู้กับระบอบเผด็จการทหารและระบอบกษัตริย์นิยมที่นำโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่

การลุกขึ้นสู้ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทั้งคาดเดาได้ในระดับหนึ่งหากมองจากมุมของการกดขี่ ในความหมายที่ว่าหากมีการกดขี่อย่างรุนแรง ก็ย่อมมีการต่อต้าน แต่กลับเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จากมุมของผู้ถูกกดขี่เนื่องด้วยเราไม่เห็นการจัดตั้งขบวนการหรือการเคลื่อนไหวระลอกใหญ่อย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ ภายใต้กระแสการตื่นตัวดังกล่าวนี้

แนวคิดสังคมนิยม คอมมิวนิสต์ หรือแม้แต่มาร์กซิสต์ถูกยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในขบวนการเยาวชนปลดแอกที่ชูสัญลักษณ์ค้อนเคียวหรือ RT ขึ้นมาเพื่อยกระดับความขัดแย้งให้มีมีติทางชนชั้นและขยายวงมากขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น: ทฤษฎีสังคมมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21
  • ผู้เขียน: เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 294 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786168215340