“เมื่อใดเป็นชาติไทย” เป็นข้อถกเถียงที่ดำเนินมายาวนานกว่า 50 ปี และคาดว่าจะยังคงเป็นข้อถกเถียงที่เข้มข้นต่อไปเรื่อยๆ

หนังสือรวมบทความเล่มนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและขยายมุมมองในการศึกษาเรื่อง “ชาติไทย” ที่มีความซับซ้อน ยุ่งเหยิง และวุ่นวาย จากทั้งสาขาวิชา ทฤษฎี ระเบียบวิธี และกรอบวิธีการศึกษา ยังไม่รวมถึงอุดมการณ์และอคติทางการเมืองของนักวิชาการแต่ละท่าน

“ชาติ” นั้นเป็นสิ่งที่น่าหลงใหลและน่าเบื่อ และไม่ว่าจะรักหรือจะชัง คุณก็ไม่สามารถหนีมันไปได้

ข้อมูลหนังสือ