มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault, ค.ศ. 1926-1984) เป็นนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ความคิดชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับโลก งานของเขามีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทั้งในตะวันตกและประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วงประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา ฟูโกต์ถูกนักวิชาการบางคนวิจารณ์ว่าให้ความสนใจต่อลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ และมองว่า ‘เสรีนิยมใหม่’ เป็นรูปแบบของการเมืองที่มีความเป็นราชการน้อยกว่า มีการควบคุมทางวินัยน้อยกว่าบรรดารัฐสวัสดิการต่างๆ ในยุโรปที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นอย่างมาก การวิจารณ์เช่นนี้นำไปสู่การถกเถียงอย่างรุนแรงในหมู่ปัญญาชนผู้เชี่ยวชาญด้านฟูโกต์ตามเว็บไซต์และบล็อกต่างๆ 

หนังสือเล่มนี้ซึ่งรวมบทความที่เขียนโดยนักวิชาการตะวันตกและนักวิชาการไทย เป็นการอธิบายว่าฟูโกต์เห็นดีกับเสรีนิยมใหม่ หรือไม่ อย่างไร? หนังสือแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกเป็นการกล่าวถึงความคลุมเครือของ ‘เสรีนิยมใหม่’ ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคสอง ซึ่งพูดถึงเรื่องอื้อฉาวของฟูโกต์กับเสรีนิยมใหม่ 

หนังสือ ‘ฟูโกต์กับเสรีนิยมใหม่’ เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจฟูโกต์ในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่
  • ผู้เขียน: พิพัฒน์ พสุธารชาติ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 412 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786168215265