ถ้าไม่เชื่อในศาสนา ในพระเจ้า หรือในกฎแห่งกรรม เราสามารถมีศีลธรรมได้หรือไม่

การไม่มีศาสนาทำให้เราเป็นคนเลวหรือไม่

สำหรับชาวอเทวนิยมหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือที่ใช้ตอบคำถามต่างๆเหล่านี้

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

ข้อมูลหนังสือ