เมื่อคนจำนวนมากเชื่อว่าพวกเขาสามารถหยุดยั้งทักษิณได้ด้วยการรวมพลังมวลชน ในนาม "ขบวนการต่อต้านทักษิณ" ... แต่พวกเขาไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวอย่างที่หลายคนคิด พวกเขาหลากหลาย ขัดแย้ง และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อมูลหนังสือ