ในด้านหนึ่ง ปีกอนุรักษนิยมตระหนักดีว่า พวกเขาไม่สามารถพาการเมืองไทยกลับสู่ "ยุคสฤษดิ์" ที่เป็นระบอบทหารเต็มรูปได้อีกแล้ว เพราะเงื่อนไขการเมืองทั้งภายในและภายนอกไม่เอื้อที่จะพาย้อนไปสู่ยุค "รัฐทหารเบ็ดเสร็จ" เช่นในอดีตแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ฝันที่จะย้อนอดีต และความเป็นไปได้ก็คืออดีตแบบในยุคพลเอกเปรม.. ไม่ผิดนักที่พวกเขายังฝันถึงการเมืองในระบอบพันทางเสมอ แต่ความฝันดังกล่าวจะประสบความสำเร็จเช่นกรณีของพลเอกเปรมหรือไม่นั้น อนาคตเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบ 

ถ้าจะย้อนอดีตเพื่อทำความเข้าใจการเมืองในยุคพลเอกเปรมแล้ว งานศึกษาของคุณหมออดินันท์ พรหมพันธ์ใจ เป็นหนึ่งในงานที่ผู้สนใจควรอ่าน และที่สำคัญไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบพลเอกเปรม เราก็คงปฏิเสธนัยสำคัญของการเปลี่ยนผ่านใน "ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ" ที่มีนายกเปรมเป็น "ตัวละครหลัก" ไม่ได้ระบอบนี้เป็นการเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างสงคราม ประชาธิปไตย และความเป็นผู้นำของตัว "ป๋า" เองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย 

- สุรชาติ บำรุงสุข

ข้อมูลหนังสือ