หนังสือรวมบทความชุด ‘ว่าด้วยความจริง’ นี้ พยายามอธิบายหรือให้ภาพความจริง ในกรอบของปรัชญาและทฤษฎีตะวันตก ทั้งนี้ ก็เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของแนวคิดเรื่องโลกหลังความจริง (post-truth)

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ครอบคลุมมโนทัศน์เรื่องความจริงทั้งหมด แต่ก็มาดหมายว่าจะทำให้เราเห็นตำแหน่งแห่งที่ของความจริงในโลกของความคิดที่สัมพันธ์กับสังคมการเมืองได้หลากหลายและกว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่กดทับเสียงของผู้คนจนทำให้เราลังเลหรือกระทั่งกลัวที่จะพูดความจริง

ข้อมูลหนังสือ

  • On Truth ว่าด้วยความจริง
  • ผู้เขียน: คงกฤช ไตรยวงศ์
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 294 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9786168215074