เหตุการณ์หนึ่งที่ก่อให้เกิดความสนใจอย่างท่วมท้นต่อแนวความคิด ‘หลังฆราวาส(Post-secular)’ ในโลกวิชาการของตะวันตก คือคำสุนทรพจน์ที่มีชื่อว่า “ความศรัทธาและความรู้ (Faith and Knowledge)” ของเยอร์เกน ฮาบามาส (Jurgen Habermas) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2001 เพียงหนึ่งเดือน หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001

คำปราศรัยนี้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่ออธิบายความรู้สึก ที่ถูกตัดขาดของหลายชีวิตในโลกอิสลาม การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของคนเหล่านี้ไม่อาจเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ ของโลกที่กระบวนการทำให้เกิดความทันสมัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อที่จะเชื่อมรอยแยกดังกล่าว เราจะต้องมีการพัฒนาภาษาที่ใช้ร่วมกัน

 

“นอกเหนือไปจากความเงียบที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของผู้ก่อการร้ายหรือของขีปนาวุธแล้ว รอยแยกของการพูดไม่ได้นี้ ไม่เพียงแต่วิ่งไปตามเส้นแบ่งระหว่างโลกอิสลามกับโลกตะวันตกเท่านั้น แต่มันยังวิ่งไปสู่สังคมในยุโรปอีกด้วย ดังนั้นชาวตะวันตกจะต้องเรียนรู้วิธีที่เหมาะสมในการตอบสนอง ต่อความหวาดกลัวจากการกระทำ ของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นชาวตะวันตกเหล่านี้ และพวกเขาจะทำได้ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจต่อ ‘สังคมแบบหลังฆราวาส (Post-secular)’ ของพวกเขาเองดีพอ”

เยอร์เกน ฮาบามาส

ข้อมูลหนังสือ

  • Post-Secular Society ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส
  • ผู้เขียน: พิพัฒน์ พสุธารชาติ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786168215067