หละ มยิ้น นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ชาวพม่า มีแนวคิดที่ว่า เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมคือคำตอบที่จะนำพม่าให้เติบโต

ก้าวข้าม “กับดักของประเทศกำลังพัฒนา” ไปได้ แต่ความคิดก้าวหน้าแบบ “หัวฝรั่ง” ของหละ มยิ้น

เป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เจริญเติบโตในหน้าที่การงานในฐานะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่ายุคหลังเอกราช

ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจยิ่งสร้างรอยร้าวลึกระหว่างหละ มยิ้น และผู้นำในรัฐบาลพม่า

ภายใต้การนำของอู นุ

หนังสือเล่มนี้สำรวจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของพม่า โดยยึดหละ มยิ้นที่ถือเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของพม่า

ที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นการสำรวจองค์ความรู้ อิทธิพลและแนวคิดที่มีผลกระทบกับแนวคิดของทั้งนักเศรษฐศาสตร์พม่า

และนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศนับตั้งแต่ปลายสมัยอาณานิคมจวบจนถึงปัจจุบัน

 

ข้อมูลหนังสือ

  • HLA MYINT หละ มยิ้น : บทสะท้อนความคิดทางสังคมและเศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงหลังอาณานิคม
  • ผู้เขียน: ลลิตา หาญวงษ์
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 244 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2562
  • ISBN: 9786168215036