ชีวิตเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างและสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง แบบที่เราพูดถึงมโนทัศน์ว่าด้วยศักยภาพในการสร้างชีวิต (conatus) ความปรารถนา (cupiditas) และความรัก (amor) ซึ่งรวมกันเป็นภาววิทยาของชีวิต

การมีชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราคิดคนเดียวหรือทำคนเดียว แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่ต่างอาศัยพลังชีวิตของสิ่งอื่นเข้ามาประกอบกัน ชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของความเป็น 'ฉัน' (I) แต่ชีวิตคือ 'เรา' (we)

ข้อมูลหนังสือ

  • CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21
  • ผู้เขียน: เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786168215012