“'ความอดอยาก ความมั่งคั่ง และศีลธรรม' เป็นก้าวแรกของผมบนเส้นทางการค้นพบการทำเพื่อผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ งานเขียนของคุณช่วยให้ผมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ความปรารถนาอันคลุมเครือของผมที่ว่าต้องทำดีถูกเติมเต็ม และช่วยให้ชีวิตผมมีความหมายมากขึ้นเหลือเกิน ขณะนี้ถึงตาคุณแล้วที่จะอ่าน 'ความอดอยาก ความมั่งคั่ง และศีลธรรม' บางทีมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยก็ได้ หากคุณเห็นว่ามันโน้มน้าวใจคุณได้ โปรดช่วยพิจารณาหน่อยนะครับว่าคุณพอจะช่วยส่งต่อแก่นของความคิดนั้นออกไปได้อย่างไรบ้าง"

- Peter Singer

ข้อมูลหนังสือ