แม้ว่างานของไรท์ที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้จะไม่ได้ให้แนวทางหรือข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ว่าเราจะทำลายทุนนิยมลงได้อย่างไร แต่งานชิ้นนี้ก็ให้แนวทางกับเราว่า ท่ามกลางความอับจนจินตนาการและการไม่กล้าแม้แต่จะฝึนถึงโลกใบใหม่ เราจะทดลองจินตนาการถึงสังคมใหม่ โลกใบใหม่ และสถาบันทางสังคมใหม่ๆ ในฐานะที่เป็นการวิพากษ์ระบบทุนนิยมจากมุมมองสังคมนิยมได้อย่างไร”

-เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ข้อมูลหนังสือ