หนังสือ “ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน : ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน” เล่มนี้จะพาย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินแดนที่เรียกว่า “จีน” กับเกาะไต้หวัน ว่าเป็นมาอย่างไร ชาวจีนกับชาวไต้หวันเป็นพี่น้องเชื้อชาติเดียวกันจริงหรือไม่ และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ “จีน” จริงหรือเปล่า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนบนเกาะอันงดงามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้สร้าง “ความเป็นไต้หวัน” และ “สำนึกแบบไต้หวัน” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ