ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงได้จุดประกายหวังให้ผู้คนส่วนต่าง ๆ ของโลก ด้วยความกล้าหาญและความสร้างสรรค์ แม้ว่าพวกเขาเองอาจจะล้มเหลวในการได้ผลลัพธ์ที่หวังไว้ แต่แนวคิด"จงเป็นน้ำ" ซึ่งเน้นกลวิธีที่ลื่นไหลสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อสู้ในฮ่องกง ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย

ข้อมูลหนังสือ