ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่นำมาเล่าในหนังสือเล่มนี้ว่าการปฏิวัติทางการเมืองเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่อะไรที่เศรษฐีหรือคนวงในของการเมืองประกอบสร้างขึ้นแต่มาจากน้ำมือของคนทำงานที่เสี่ยงจะตกงานจากนักเรียนที่มีหนี้ท่วมหัวจากผู้เกษียณอายุที่มีรายรับตายตัวจากคนนอกระบบที่คิดได้แล้วว่า พอเป็นพอ และจากคนที่คิดได้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องจัดตั้ง รณรงค์และออกมาใช้สิทธิเพื่อให้อะไรดีขึ้นกว่าเคย เมื่อเราลุกขึ้นสู้ไปด้วยกัน ก็ไม่มีสิ่งอื่นใด หรืออะไรทั้งนั้นที่เป็นไปไม่ได้ 

-เบอร์นี เซนเดอร์ส

ข้อมูลหนังสือ