ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าองค์กรนักเรียนเลวเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มนี้ การตั้งคำถามต่อกฎระเบียบอันเส็งเคร็ง อำนาจนิยมอันสะอิดสะเอียน ล้วนถูกมองจากคนบางกลุ่มว่าเป็นอาการก้าวร้าวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป ถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงก็ตาม

-กลุ่มนักเรียนเลว-

ข้อมูลหนังสือ